Tài nguyên thương hiệu Dược phẩm Santafa

Trong hơn 4 năm hình thành và phát triển, Dược Mỹ phẩm Santafa đã đạt được những thành tựu đáng tự hào và có chỗ đứng vững chắc trong ngành Dược Mỹ phẩm của Việt Nam.

Santafa cũng đã gây dựng được thương hiệu, đầu tư, hợp tác nghiên cứu để cho ra những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả tốt.

Việc ra mắt bộ nhận diện mới của Dược Mỹ phẩm Santafa sẽ đánh dấu một bước ngoạt mang tính đột phá trong việc phát triển thương hiệu, khẳng định vị thế và diện mạo mới.

SANTAFA

SỔ TAY THƯƠNG HIỆU DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA

Tải về